bijkee.nl

kinderpraktijk

bijkee.nl

Bij Kee

Ervaar je een uitdaging als kind of als ouder bij je kind?
Is het iets waar je tegenaan loopt? Dat voor jou lastig of niet op te lossen is?
In de opvoeding, thuis of juist op school?
Gaat het leren niet lekker?
Komt het lezen niet op gang?
Dan ben je van harte welkom om samen met mij op zoek te gaan
naar een aanpak op maat voor jouw kind.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek,
of kom een keer binnenlopen bij koffie/thee bij Kee, elke tweede woensdag van de maand van 9-10 uur (gratis) inloop.

Karin Stolk – Tangenbergh
info@bijkee.nl

laatste nieuws