bijkee.nl

kinderpraktijk

bijkee.nl

SOS Kinderen en emoties

Workshop SOS kinderen & emoties

‘SOS Kinderen en emoties’ is een praktische workshop voor ouders, opvoeders en professionals om meer inzicht te krijgen in de emoties van kinderen en hoe je hier mee om kunt gaan.

Opvoeden is ruimte geven aan emoties én grenzen aan gedrag
 het motto van deze workshop

Kinderen zitten vol emoties en deze emoties hebben invloed op hun gedrag. Dat gedrag vinden we als ouders en opvoeders niet altijd ok. Tegelijkertijd weten we ook hoe belangrijk het is om goed naar je gevoel te (leren) luisteren en je eigen grenzen aan te (leren) geven. Emoties vertellen je hoe het met je gaat en of je grens (bijna) bereikt is.
Waar het ene kind als vanzelf om leert gaan met al die verschillende gevoelens en emoties, zo laat een ander kind zich regelmatig overspoelen waardoor het zich machteloos voelt en niet weet hoe het hiermee om moet gaan. Juist deze kinderen krijgen vaak negatieve reacties wat hen niet helpt om te leren omgaan met emoties. Juist dat is wat kinderen te doen hebben: leren omgaan met emoties.

Het is onze taak als opvoeder ze daarbij te helpen en ondersteunen. Maar… hoe doen we dat? Hoe leren we kinderen om wel naar hun emoties te luisteren? Zichzelf te zijn? Hun grenzen aan te geven maar wel door middel van gewenst gedrag? Het kind moet immers ook rekening leren houden met zijn omgeving? Hoe ga je om met deze balans?

Introductieworkshop
Tijdens de introductieworkshop, een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur, leer je emoties bij (je) kinderen te herkennen, te benoemen en te accepteren.
We bekijken wat kinderen te leren hebben met betrekking tot het omgaan met emoties en je krijgt een model aangereikt om kinderen om te leren gaan met ruzie.

3-delige workshop SOS Kinderen & emoties
In de 3-delige workshop SOS Kinderen & emoties wordt in drie bijeenkomsten van ongeveer 2 uur dieper ingegaan op de basisemoties Boos, Bang en Bedroefd.
Je krijgt inzicht en concrete tips wat je kunt doen in situaties waarin je te maken krijgt met een kind met deze emoties. We bespreken de functies van de emotie die centraal staat, hoe je met deze emotie om kunt gaan én je kind kunt leren met deze emotie om te gaan. Hierbij sta je ook stil bij je eigen emoties. Die zijn namelijk van invloed op de emoties van je kinderen.
Je krijgt praktische tips en tools om thuis mee aan de slag te gaan.
Tijdens de bijeenkomst ga je zelf met de concrete tips aan de slag, om zo te ervaren wat bij jou en je kinderen past.

3-delige workshop SOS Peuters & emoties
Speciaal voor ouders en opvoeders van peuters is er de 3-delige workshop SOS Peuters & emoties.
Dit is een aparte workshop omdat een peuter echt in een totaal andere ontwikkelingsfase zit (dan bv een schoolgaand kind) met name wanneer het gaat om emoties. Dit vraagt soms andere vaardigheden van jou als opvoeder.
Meer inzicht en herkenning bij andere ouders in deze lastige fase helpen echt!


Voor wie? 
Voor ouders, opvoeders en professionals aan wie de zorg van kinderen is toevertrouwd.
Kosten? zie pagina tarieven
Data, tijd? Zie agenda, ook in overleg te plannen
Locatie? Kinderpraktijk Bij Kee, Kerklaan 100 in Nieuwerkerk aan den IJssel
Aanmelden? Mail naar info@bijkee.nl dan stuur ik je het inschrijfformulier

Let op: In overleg kan de duur van een workshop ook worden aangepast aan de individuele wensen. Denk aan huiskamerworkshop, informatieavond bij bv. ouderavond op school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO, etc.

Voor aanmelden en meer informatie mail naar info@bijkee.nl