bijkee.nl

kinderpraktijk

bijkee.nl

Vergoedingen

Vergoedingen
Reguliere sessies worden over het algemeen door zorgverzekeraars niet vergoed.

Er wordt steeds vaker toestemming gegeven om de sessie uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of via Zorg in Natura (ZIN) te betalen.
Ik ben gekwalificeerd als aanbieder voor PGB, ZIN en voor maatschappelijke ondersteuning.

AGB code 41782341 – PGB aanbieder (code 4102)
AGB code 98103604 – Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning (code 9802)

 

Klachtenregeling

Kinderpraktijk Bij Kee is aangesloten bij NIBIG voor de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)