bijkee.nl

kinderpraktijk

bijkee.nl

Werkwijze psychomotorische kindercoaching

Een psychomotorisch kindercoachingstraject bij Kinderpraktijk Bij Kee bestaat uit een aantal sessies, afhankelijk van de hulpvraag.
De werkwijze is praktisch, laagdrempelig en oplossingsgericht. Ieder mens is uniek en daarom bied ik ook hier maatwerk.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
De eerste stap is een vrijblijvend kennismakingsgesprek van rond de 15 minuten. Dit gaat via telefoon, via mail of live in de praktijk. Na deze korte kennismaking zullen we samen bekijken of Kinderpraktijk Bij Kee inderdaad iets voor jouw kind, het gezin of voor jou als ouder kan betekenen. Dit gesprek loopt vaak over in een intakegesprek.

Intakegesprek
Als wij wat voor elkaar kunnen betekenen dan maken we een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek (of de kennismaking gaat hier meteen in over). Dit gesprek is met (een van) de ouders, dus zonder kind.
Aan de hand van een intakeformulier dat we bij deze intake invullen bepalen we de hulpvraag. Op mijn pagina tarieven vindt u de kosten hiervan. Hierna plannen we samen de eerste sessie.

Behandel- of coachingstraject 
Een psychomotorisch kindercoachingstraject bij Kinderpraktijk Bij Kee bestaat in principe uit 8 sessies. Hierin doorloop ik met het kind een aantal vaste stappen. Om het kind goed te kunnen coachen werk ik in deze sessies met het kind en zijn de ouders niet aanwezig bij de sessies. De laatste vijf minuten van de sessie komt de ouder erbij en daarin mag het kind beslissen wat gedeeld wordt met de ouders en wat hij of zij wil laten zien.
De werkwijze is praktisch, laagdrempelig, gericht op beweging en spel. Ieder mens is uniek en daarom bied ik ook hier maatwerk.

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten, ook hiervan staan de tarieven op deze website.

Afronding
In deze fase wordt het kind voorbereid om de nieuwe kennis en vaardigheden in te zetten. Het is belangrijk voor kinderen, jongeren en/of hun omgeving dat er een moment is dat de begeleiding expliciet wordt afgesloten. Deze afsluiting biedt een mooi moment om terug te blikken op het gehele proces.