bijkee.nl

kinderpraktijk

bijkee.nl

Werkwijze reflexintegratie

Een reflexintegratietraject bij Kinderpraktijk Bij Kee is praktisch, laagdrempelig en oplossingsgericht. Ieder mens is uniek en daarom bied ik maatwerk. Samen kijken we naar de begeleidingsdoelen van het kind en hoe deze behaald kunnen worden.
Hieronder zie je hoe een samenwerking met Kinderpraktijk Bij Kee tot stand komt en eruit gaat zien.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
De eerste stap is een vrijblijvend kennismakingsgesprek van rond de 15 minuten. Dit gaat via telefoon, via mail of live in de praktijk. Na deze korte kennismaking zullen we samen bekijken of Kinderpraktijk Bij Kee inderdaad iets voor jouw kind, het gezin of voor jou als ouder kan betekenen.

Intakegesprek en screening
Als wij wat voor elkaar kunnen betekenen dan maken we een afspraak voor een intake en screening.
De screening met het kind, deze duurt minimaal 60 en maximaal 90 minuten, ouders zijn hierbij aanwezig en vullen ondertussen een uitgebreid screeningsformulier in. Naast de screening kijk ik naar de opvallende punten uit het intakeformulier, aan de hand hiervan gaan we daarna aan het werk. Bij de eerste sessie bespreek ik met ouders wat ik heb gezien en waar we aan gaan oefenen.
Op mijn pagina tarieven vindt u de kosten van de intake, screening en de sessies.

Behandeltraject 
De lengte van deze behandelfase is afhankelijk van het plan van aanpak, de werkwijze en methodieken die we samen hebben bepaald. Gedurende de begeleiding evalueren en bewaken we dat we op de goede weg blijven en dat de gestelde begeleidingsdoelen gerealiseerd worden.
Tijdens de behandeling worden er oefeningen voorgedaan en uitgelegd aan de ouders voor thuis. Bij een sessie is daarom ook altijd een van de ouders aanwezig. Deze kijkt goed mee hoe ze de oefeningen thuis kunnen gaan uitvoeren, eventueel wordt er voorgedaan en geoefend.

Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegingspatronen dringen diep door tot in de hersenstam, waar de reflexen opgeroepen worden. De symptomen, die hun oorzaak vaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.
Na 2 tot 3 weken kom je terug en bekijken we hoe het gaat met de reflexen en of er nieuwe oefeningen worden meegegeven.
Een sessie duurt ongeveer 60 minuten, ook hiervan staan de tarieven op deze website.

Afronding
Gedurende de begeleiding evalueren en bewaken we dat we op de goede weg blijven en dat de gestelde begeleidingsdoelen gerealiseerd worden. Wanneer we in de fase van afronding komen, is het belangrijk voor kinderen, jongeren en/of hun omgeving dat er een moment is dat de begeleiding expliciet wordt afgesloten. Deze afsluiting biedt een mooi moment om terug te blikken op het gehele proces.