Hoeveel keer komt een kind gemiddeld
In principe is een traject voor kindercoaching relatief kort. Het aantal afspraken hangt af van het kind en de situatie. Soms is één sessie voldoende, soms is er meer nodig. Houd rekening met een aantal sessies. Na afloop van een aantal sessies vindt er een evaluatie met de ouders plaats.
Een reflexintegratie traject is afhankelijk van de nog aanwezige reflexen en het tempo van de integratie hiervan.
Ga er vanuit dat ik de trajecten altijd zo kort mogelijk wil houden.

Worden de kosten vergoed?
Reflexintegratie, kindercoaching, de trainingen en al het andere dat ik aanbied worden voor zover ik weet niet vergoed door de ziektekostenverzekering.
Er is wel een mogelijkheid om vergoeding via zorg in natura (Z.I.N.) of een persoonsgebonden budget (P.G.B.) te krijgen, zie pagina vergoedingen.

Hoe lang duurt een sessie?
Een sessie duurt ongeveer een uur, tenzij anders vermeld of afgesproken.

Kan ik bij kinderpraktijk bij Kee terecht als mijn kind een diagnose heeft?
Jullie zijn uiteraard van harte welkom. Neem vrijblijvend contact op als je wilt weten wat ik voor jullie zou kunnen betekenen. Onthoud altijd: je kind is zoveel meer dan een diagnose!

Kun je ook iets betekenen voor baby’s of hele jonge kinderen?
Ja, ook ouders van hele jonge kinderen kunnen bij Kee terecht. Voor velen is het een volle en heftige ervaring, een kind krijgen. Mocht is dit voor jou ook zo zijn en vind je jezelf opeens geconfronteerd met oud zeer of nieuwe vragen, ben je van harte welkom. Heb ik het idee dat een collega van mij je beter zou kunnen helpen, dan geef ik dat zo snel mogelijk aan.

Is het mogelijk dat je bij ons thuis komt?
Ik werk vanuit mijn eigen praktijkruimte, daar heb ik alles voor handen.

Krijg ik te horen wat je met mijn kind bespreekt in de coaching?
De ouder is in principe aanwezig tijdens de sessies. Als dit niet het geval is, staat het je vrij vragen te stellen.
Omdat vertrouwen tussen je kind en mij erg belangrijk is, laat ik het aan het kind te beslissen wat wel en niet gedeeld zal worden. Uiteraard mag je hierin van mij een professionele houding verwachten en kun je erop vertrouwen dat ik je op de hoogte breng van zaken die in het belang van het kind aan zijn/haar ouder(s) verteld dienen te worden.
Bij een (psychomotorisch) kindercoachingstraject zijn ouders niet aanwezig bij de sessies, alleen bij de laatste 5-10 minuten.

Krijg ik een verslag?
Nee, ik maak geen verslagen. Wel krijg je na de sessie de oefeningen voor thuis via de mail thuisgestuurd.

Wat zijn de kosten? 
Op de pagina ’tarieven’ staan de kosten vermeld. Ik stuur aan het einde van de maand de rekening, betaling verwacht ik binnen 14 dagen op mijn rekening. Hierover staat ook meer te lezen in de algemene voorwaarden.
Let op: een kennismaking is vrijblijvend en gratis, aan een intake en screening zijn kosten verbonden.

Algemene voorwaarden en privacyregelement
De algemene voorwaarden en het privacyregelement zijn te vinden op deze site. Goed om ze vooraf door te nemen.