Psychomotoriek heeft letterlijk te maken met de verbinding tussen het lijf (motoriek) en het brein (psyche).
Het brein stuurt het lichaam aan, en de manier waarop het lijf functioneert heeft invloed op het functioneren van  het brein zowel bij gedrag als bij leren.

Wanneer een kind:
– moeite heeft met het reguleren van emoties (boos, bang)
– last heeft van faalangst
– weinig zelfvertrouwen heeft
– zich druk of juist teruggetrokken gedraagt
– moeilijk kan concentreren
– leerproblemen heeft op school
– gevoelig reageert op de omgeving
is het fijn om met behulp van beweging en spel verandering in het denken en doen tot stand te brengen.
Het kind krijgt hierdoor de bevestiging dat het alle eigenschappen en kwaliteiten in zich heeft om zichzelf te zijn waardoor het steviger in de schoenen komt te staan en zelf ontdekt hoe het beter kan omgaan met problemen die het tegenkomt.

Een Kindercoach helpt een kind weer op weg wanneer het even uit balans is.
Met een positieve en oplossingsgerichte begeleiding motiveert een Kindercoach kinderen bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, het omgaan met hun emoties, het ontdekken en inzetten van hun kwaliteiten en hulpbronnen, en  het versterken van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen .

Een Psychomotorisch Kindercoach maakt in de begeleiding gebruik van creatief en therapeutisch spel en verschillende bewegingsvormen. Zij weet hoe de bewegingsontwikkeling verloopt en wat de invloed hiervan is op gedrag en leren.
Wanneer er een verstoring is in deze ontwikkeling weet de Psychomotorisch Kindercoach welke bewegingsvormen ingezet kunnen worden om de balans weer te herstellen zodat het kind weer verder kan groeien.