bijkee.nl

kinderpraktijk

bijkee.nl

Werkwijze kindercoaching

Een kindercoachingstraject bij Kinderpraktijk Bij Kee is kortdurend. De werkwijze is praktisch, laagdrempelig en oplossingsgericht. Ieder mens is uniek en daarom bied ik maatwerk. Samen kijken we naar de leerdoelen van het kind en hoe deze behaald kunnen worden.
Hieronder zie je hoe een samenwerking met Kinderpraktijk Bij Kee tot stand komt en eruit gaat zien.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
De eerste stap is een vrijblijvend kennismakingsgesprek van rond de 15 minuten. Dit gaat via telefoon, via mail of live in de praktijk. Na deze korte kennismaking zullen we samen bekijken of Kinderpraktijk Bij Kee inderdaad iets voor jouw kind, het gezin of voor jou als ouder kan betekenen. Vaak loopt dit gesprek over in een intakegesprek.

Intakegesprek
Als wij wat voor elkaar kunnen betekenen dan maken we een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek (of de kennismaking gaat hier meteen in over). Dit gesprek is met (een van) de ouders, dus zonder kind.
Aan de hand van een intakeformulier dat we bij deze intake invullen bepalen we de hulpvraag. Op mijn pagina tarieven vindt u de kosten hiervan. Hierna plannen we samen de eerste sessie.

Behandel- of coachingstraject 
Deze fase is afhankelijk van het plan van aanpak, de werkwijze en methodieken die we samen hebben bepaald. Gedurende de begeleiding evalueren en bewaken we dat we op de goede weg blijven en dat de gestelde doelen gerealiseerd worden. Een sessie duurt ongeveer 60 minuten, ook hiervan staan de tarieven op deze website.

Afronding
In deze fase wordt het kind voorbereid om de nieuwe kennis en vaardigheden in te zetten. Het is belangrijk voor kinderen, jongeren en/of hun omgeving dat er een moment is dat de begeleiding expliciet wordt afgesloten. Deze afsluiting biedt een mooi moment om terug te blikken op het gehele proces.